Svakog četvrtka u 18:30h!
Škola Kur ana i Islama za muškarce
Zlatni Ljiljan, Književnik
Tribina - Petak 28. novembar 2014. u 18:30h!
Brigadir Velid Bajramovic
Za žene
Škola Kur ana i Islama
Svake srijede u 18:30h!
Stalne aktivnosti